Styrelsen för Bankeryds scoutkår sammanträder normalt en gång i månaden under terminerna.
Se kalendariet när mötena äger rum.

Är det något ni vill ha behandlat på styrelsens möten konakta någon i styrelsen direkt eller maila ordforande@bankerydsscoutkar.se.

Helena Larsson

Vice Kårordförande
Mobil: 070-2356844

Lotta Gudmundsson

Styrelseledamot, Sekreterare
Mobil: 070-8086985

Michael Senke

Styrelseledamot
Mobil: 070-2977122

Frida Carlsson

Styrelseledamot

Ulrika Hiscoke

Styrelseledamot
Mobil: 070-7149299