Styrelsen för Bankeryds scoutkår sammanträder normalt en gång i månaden under terminerna.
Se kalendariet när mötena äger rum.

Är det något ni vill ha behandlat på styrelsens möten konakta någon i styrelsen direkt eller maila ordforande@bankerydsscoutkar.se.

Helena Larsson

Vice Kårordförande
Mobil: 070-2356844

Sara Grimmtjärn

Styrelseledamot
Mobil: 070-2911365

Ulrika Hiscoke

Styrelseledamot
Mobil: 070-7149299

John Mellegård

Styrelseledamot
Mobil: 072-4445784

Johannes Jogenvik Nyander

Styrelseledamot
Mobil: 070-2775979